Jak nastavit bezdrátovou síť (Wireless LAN)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Základní princip Wireless LAN

V infrastruktuře bezdrátové sítě hraje Vigor wireless router roli jako Access Point (AP) (bezdrátový přístupový bod) umožňující připojení mnoha bezdrátovým klientům či stanicím (STA). Všechny STA (klienti) mohou sdílet stejné internetové připojení.

wifi1

Hlavní nastavení (General Setup)

  • V menu klikněte na Wireless LAN, vyberte General Setup. Objeví se následující stránka.

wifi2

  • Zaškrtnete Enable Wireless LAN pro aktivaci funkcí wireless.
  • Router může pracovat v režimech: 11g only (pouze 54Mbit/s), 11b only (pouze 11Mbit/s), 11n only (pouze 300Mbit/s), dále v módu Mixed (11b+11g), Mixed (11g+11n) a Mixed (11b+11g+11n) simultánní režim. Doporučujeme nastavit volbu Mix (11b+11g+11n).
  • Zadejte jméno SSID (jméno vaší sítě). Výchozí jméno SSID je DrayTek. Doporučujeme toto změnit dle Vašich potřeb.

SSID (Service Set Identifier) ? Používá se k pojmenování bezdrátové sítě
(wireless LAN) vašeho routeru. Stejné jméno musíte použít ve vašem
PC/notebooku či klientovi. Jako SSID může být použit jakýkoliv text,
čísla I speciální znaky.

  • Jako výchozí je nastaven komunikační kanál (channel) 6. Můžete jej změnit na vhodnější, podle potřeby. Lze jej nastavit v rozsahu 1 ? 13. Lze vybrat i položku Auto (automatický výběr kanálu). Výběr nejlepšího kanálu probíhá po zapnutí nebo restartu zařízení.

Nastavení bezpečnosti Wireless LAN (Security Settings)

  • V hlavním menu v položce Wireless LAN klikněte na položku Security Settings.

wifi3

  • Pro zvýšení bezpečnosti a utajení přenášených dat lze použít některou z následujících šifrovacích metod: WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK, Mixované (WPA+WPA2)/PSK.

wifi4

 

Disable

 

Šifrovací mechanismus je vypnut.

WEP

Akceptuje pouze šifrování WEP. Šifrovací klíč by měl být uveden v poli WEP Key.

WPA/PSK

Akceptuje pouze WPA klienty a šifrovací klíč by měl být uveden v poli Key PSK.

WPA2/PSK

Akceptuje pouze WPA2 klienty a šifrovací klíč by měl být uveden v poli Key PSK.

Mixed (WPA+ WPA2)/PSK

Akceptuje WPA a také WPA2 klienty a šifrovací klíč by měl být uveden v poli Key PSK.

  • Pro WPA šifrování zadejte 8~63 ASCII znaků nebo 64 Hexadecimálních číslic začínajících na 0x. Např. "0123456789ABCD...." nebo "0x321253abcde....." do pole Pre-Shared Key (PSK). WPA šifruje každý rámec vysílaný z vysílače za použití Pre-Shared Key (PSK) (před sdílený klíč).
  • Pro WEP šifrování zvolte 64-bitový nebo 128-bitový klíč jakožto šifrovací mód. Pro  64-bitový WEP klíč, zadejte 5 ASCII znaků nebo 10 hexadecimálních číslic začínajících na 0x, Např. ABCDE anebo 0x4142434445. Pro 128-bitový WEP klíč, zadejte 13 ASCII znaků nebo 26 hexadecimálních číslic začínajících na 0x, Např. ABCDEFGHIJKLM nebo 0x4142434445464748494A4B4C4D. Zvolit můžete pouze jeden WEP klíč, který umožňuje uživatelům zadání ve znacích.´

 

  • Klikněte na OK pro uložení nastavení.

Ujistěte se, že všechny bezdrátové jednotky podporují stejné šifrování, bitovou délku (bit length), a sdílejí stejný klíč (key). Pokud je zvolen WEP mód, Pokud je zvolen WEP mód, může být ve stejném čase vybrán pouze 1 klíč.