Ako mám aktualizovať firmware vo Vigor 2600VGST na novšiu verziu?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Na aktualizáciu firmware Vášho routra budú potrebné:

- Aplikácia Router Tools

- Súbor s aktualizačným firmware

- Archivačné programy (napr. WinZip alebo WinRAR), ak Váš operačný systém nepodporuje prácu s archívmi (platí pre staršie verzie operačných systémov).

 

Krok 1: Aplikácia Router Tools

Aplikácia s nástrojmi Router Tools sa nachádza:

1. na CD priloženom v balení routera Vigor2700VGST v priečinku: install > Vigor2700 > nastroje > router tools

2. na našich webových stránkach http://www.attel.sk na linke: http://www.attel.sk/ftp/draytek/v2700vgst/nastroje/rtools.zip, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a po rozbalení archívu nainštalovať.

Inštalácia nástrojov "Router Tools" sa vykoná spustením súboru setup.exe bližšie pozri krok 4 tohto postupu.

 

Krok 2: Súbor s firmware

V prvom rade je potrebné mať k dispozícii najnovšiu verziu firmware, buď stiahnutím príslušného súboru z našich stánok alebo použitím súborov umiestnených na CD priloženom k routru.

Poznámka:

Vzhľadom k tomu, že routre DrayTek Vigor2700VGST alebo Vigor2700VoIP sú zákazkovo vyrábanými produktami pre spoločnosť T-Com, firmware, ktorý nie je určený pre tento typ zariadenia nie je možné do nich upgradovať.

Iný ako odporúčaný firmware bude zariadením DrayTek Vigor2700VGST alebo Vigor2700VoIP odmietnutý a jediným schodným východiskom po vykonaní takejto akcie je začať sa riadiť postupom uvedeným v odpovedi na otázku: "Čo v prípade, ak sa upgrade firmware nepodaril?".

Pre prípadné ďalšie informácie o možnostiach upgradu firmware kontaktujte, prosím, predajné miesto T-Com, kde ste si zariadenie zakúpili.


Súbory firmware sú uložené na priloženom CD v priečinku: install > Vigor2700 > firmware
 

Ak ste sa rozhodli použiť pre upgrade súbory firmware z CD, potom môžete ísť priamo na krok 5 tohto postupu. V tomto prípade pre zosúladenie s nasledujúcim postupom Vám odporúčame prekopírovať súbory s firmware do nového priečinku s názvom "v2k7v_ST_266", ktorý umiestnite na Pracovnú plochu.

 

V prípade, že budete sťahovať firmware z našich webových stránok použite nasledujúce prepojenia pre rýchlu lokalizáciu súborov:

 

Krok 3: Stiahnutie súborov firmware z našich webových stránok

Detail obrazovky našich webových stránok www.attel.sk vidíte na nasledovnom obrázku číslo 1.
attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1301
Obrázok 1

Po kliknutí na odkaz zobrazenom na predchádzajúcom obrázku 1 v červenom rámčeku, sa Vám zobrazí dialógové okno na stiahnutie súboru, ktoré môžete vidieť na obrázku 2.

V dialógovom okne "Preberanie súboru" sa nachádzajú tri tlačidlá. Nás zaujíma tlačidlo s textom [Uložiť], na ktoré kliknete.
attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1302
Obrázok 2

Následne sa zobrazí nové dialógové okno "Uložiť ako", kde si zvolíte kam sa súbor s firmware stiahne a uloží.

Odporúčané miesto na uloženie súboru je Pracovná plocha. Z tohto miesta uloženia súborov vychádza aj celý nasledujúci postup.
 

Takže si jednoducho zvoľte miesto uloženia "Pracovná plocha" a kliknite na tlačidlo [Uložiť] ktoré je zobrazané na obrázku 3.

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1303

Obrázok 3

Po kliknutí na [Uložiť] začne sťahovanie súboru s firmware, ktorého priebeh je vidieť na nasledovnom obrázku.

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1304

Obrázok 4

Hneď ako sa okno priebehu sťahovania súboru s firmware zmení na "Preberanie dokončené", je súbor už stiahnutý a uložený na Vami zvolenom mieste (podľa odporúčania na Vašej pracovnej ploche), a môžte kliknúť na tlačidlo [Zavrieť] zobrazené na obrázku dole.

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1305

Obrázok 5

Stiahnutý súbor s firmware je umiestnený na pracovnej ploche a je s ním možné manipulovať napr. pomocou programu WinRar, alebo WinZip.

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1306

Obrázok 6

Ak priamo Váš operačný systém nepodporuje otváranie archívov (staršie verzie operačných systémov) a Vy tento program nemáte, najdete ho na priloženom CD v priečinku:

software > winrar

resp.

software > winzip

alebo ho stiahnete napríklad z tohto odkazu:

ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/winzip90.exe

a následne ho nainštalujete.


Krok 4: Rozbalenie súboru s firmware

Súbor s firmware je komprimovaný pomocou kompresie ZIP.

Rozbaľovanie súboru s firmware je otázkou niekoľkých sekúnd (v závislosti od výkonnosti počítača). Po rozbalení na Vašej pracovnej ploche pribudne priečinok s dvomi súbormi.

Prvý súbor ma príponu *.all , a druhý má príponu *.rst.

Krok 5: Inštalácia aplikácie Router tools

Aplikáciu "Router tools" nájdete na CD v priečinku:

install > Vigor2700 > nastroje > router tools

alebo ju stiahnete z našich webových stránok http://www.attel.sk >TU<.

 

Odporúčame Vám stiahnuť si ju z hore uvedeného odkazu. Uložiť na plochu Vášho počítača. Inštaláciu spustíte jednoduchým dvojklikom ľavého tlačidla myšky na ikonku aplikácie "Router tools".


attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1309

Obrázok 9

Okná inštalácie (obrázky 10 až 16) môžete len jednoducho odklikať: [Next] > [Next] > [Next] > [Next] > [Install] > [Finish].

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1310

Obrázok 10
 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1311

Obrázok 11

 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1312

Obrázok 12

 


attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1313
Obrázok 13
 
 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1314

Obrázok 14

 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1315

Obrázok 15

 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1316

Obrázok 16

Krok 6: Upgrade firmware

Poznámka: Ak používate softwarový firewall, tento môže spôsobiť chybu pri procese aktualizácie firmwaru. Pred začatím aktualizácie firmwaru odporúčame vypnúť akýkoľvek softwarový firewall (Windows Firewall, Panda, Norton Securtity, Smart Security, ZoneAlarm, Kerio Firewall,...)
 
Na upgrade firmware Vigor2700VGST ako aj na všetky ostatné Draytek routre potrebujeme spustiť "Firmware Upgrade Utility", ktorá je súčasťou už nainštalovaných Router tools.

Firmware Upgrade Utility spustime kliknutim na [Štart] > Všetky programy > Router Tools V3.7 > Firmware Upgrade Utility, tak ako je to vyobrazené na obrázku 17.
 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1317

Obrázok 17

Po spustení aplikácie sa na vyobrazí nasledovné okno:

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1318

Obrázok 18

Na to aby prebehol samotný upgrade je potrebné zadať len nasledovné údaje (pozri obrázok 19):

- LAN IP adresa routra - ak ste ju nemenili tak platí 192.168.1.1

- Firmware file: zadajte cestu k súboru s firmwarom kliknutím na tlačidlo [...]

- Password: tu zadávate heslo na prístup do routra, ktoré je štandardne od výrobcu definované ako "admin"


!!! UPOZORNENIE: NEPOUŽITE PRIHLASOVACIE HESLO NA INTERNET!!!


attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1319

Obrázok 19

Po kliknutí na tlačidlo [...] sa dostanete do priečinka s firmware, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche, v priečinku "v2k7v_ST_266", kliknite na ikonku súboru "v2k7v_ST_266.all" a potom na [Otvoriť], cesta s menom súboru sa vyplní v okienku "Firmware file" (pozri obrázok 20).

V prípade, že ste sa rozhodli použiť súbory z priloženého CD a neprekopírovali ste ich na pracovnú plochu, potom tieto súbory musíte hľadať v priečinkoch umiestnených priamo na CD: install > Vigor2700 > firmware.


attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1320

Obrázok 20

Po vyplnení hesla už zostáva len kliknúť na tlačidlo [Send] a počkať až sa vykoná upgrade firmware.

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1321

Obrázok 21
 
 
attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1322

Obrázok 22

 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/Ako mam aktualizovat firmware na novsiu verziu/image1323

Obrázok 23

Ak sa zobrazí okienko (obrázok 23) s textom "Router is active now", tak upgrade firmwaru prebehol úspešné na novšiu verziu.