Jak nastavit SIP účet pro poskytovatele 802.cz v routerech DrayTek?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V menu routeru přejděte na stránku VoIP>>SIP Accounts a klikněte na číslo účtu, který chcete nastavovat, zde 1, Viz. Obr.

1_


Objeví se okno níže.

  • Vyplňte jméno profilu Profile Name (jakékoliv, slouží pro vaši orientaci do 11 znaků).
  • Register via nastavte dle potřeby. Pokud nezáleží na WAN rozhraní a nechcete volat přes VPN (pokud to váš model routeru vůbec umožňuje) ponechte volbu na Auto.
  • SIP Port vyplňte nejen podle doporučení poskytovatele VoIP volání, ale i podle informací od vašeho poskytovatele internetu (zde 5060).
  • Doménu Domain/Realm nastavte na hlas.802.cz.
  • Proxy není potřeba vyplňovat a stejně tak nezaškrtávejte ACT as outbound proxy.
  • Vyplňte poskytovatelem přidělené tel. číslo do všech 3 polí: Display Name, Account Number/Name a Authentication ID.
  • Do položky Password zadejte vaše heslo, které je shodné s přihlášením na portál 802.cz.
  • U položky Ring Port zaškrtněte telefonní porty (FXS porty), na kterých mají zvonit příchozí hovory.
  • Celé nastavení potvrďte tlačítkem OK.

2_


U čísla profilu Index 1 se objeví informace o nastaveném SIP účtu. V části Ring port můžete znova upravit port, na který bude zvonit příchozí volání na SIP účet. V části Status se musí zobrazit písmeno R (registrovaný účet) registrace proběhla uspěšně.

3_

Nyní přejděte na stránku VoIP>>Phone Settings a část RTP vyplňte dle doporučení operátora 802.cz, tj. nastavte Dynamic RTP porty v rozsahu 1600060000. Ostatní položky ponechte ve výchozím nastavení a klikněte na tlačítko OK, Viz. Obr.
Poté postupně nastavte Port Phone 1 a 2 podle potřeby, kliknutím na čísla indexu 1 a 2.

4_

Po kliknutí na číslo indexu se objeví následující stránka, kde je potřeba nastavit hlavně část Codecs (kodeky). Zde zvolte vhodný kodek. Operátor 802.cz doporučuje kodek G.711A (64Kbps). Samozřejmě pokud by vaše připojení k internetu bylo z hlediska rychlosti hodně omezené (např. 1Mbits/256kbps) a zároveň i zatížené běžným datovým provozem, doporučujeme zvolit méně náročný (tj. i méně kvalitní) kodek G.729A (8Kbps).

5_


Kliknutím na tlačítko Advanced přejděte do pokročilého nastavení, Viz. obr. níže.
Zde v části Region vyberte volbu Czech (pokud to váš router umožňuje, pokud toto neumožňuje, nastavte jednotlivé tóny dle tohoto článku), ostatní položky ponechte ve výchozím nastavení a potvrďte tlačítkem OK. Tím se vrátíte do původního okna, kde opět kliknutím na tlačítko OK potvrdíte celé nastavení.

6_

Pokročilým nastavením jako je např. Schedule (plánování) nebo Hotline apod. se v tomto článku nezabýváme.