Nemohu namapovat sdílené disky, ani nevidím ostatní PC v ?Místa v síti?, i když se ozývají na ping.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Nejprve ze všeho se ujistěte, že máte sdílený adresář v ostatních PC, protože některé MS-Windows boxy nemohou být zobrazeny v ?Místa v síti?, jestliže jejich adresáře/tiskárny nejsou sdíleny.

Pokud je vaše cílové PC ve stejné LAN, to znamená, že jsou připojené do LAN portů na tom samém Vigoru.

1. Ujistěte se, že máte nainstalované " Klient sítě Microsoft" a " Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft " na všech vašich PC.

2. Ujistěte se, že máte vypnuté všechny ostatní firewally na všech PC.

3. V "Místa v síti", hledejte PC s použitím jeho IP adresy místo NetBIOS jména.

4. Telnet příkazem "mngt defenseworm on/off ", zjistíte v jakém stavu je váš router. Tato funkce se používá na ochranu proti síťovým útokům a v default nastavení blokuje porty TCP 137,138,139,445. Použijte " mngt defenseworm off " pro její vypnutí.


Pokud je vaše cílové PC ve vzdálené LAN přes VPN, doporučujeme některé z následujících řešení.

1. Ujistěte se, že máte nainstalované " Klient sítě Microsoft" a " Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft " na všech vašich PC.

2. Ujistěte se, že máte povoleno "NetBIOS nad protokolem TCP/IP " na všech PC a vypněte všechny ostatní firewally.

3. Telnet příkazem "mngt defenseworm on/off ", zjistíte v jakém stavu je váš router. Tato funkce se používá na ochranu proti síťovým útokům a v default nastavení blokuje porty TCP 137,138,139,445. Použijte " mngt defenseworm off " pro její vypnutí.

draytek/obr/Mapovani_disku

 

4.V 'Místa v síti', hledejte PC použitím jeho IP adresy místo NetBIOS jména.

5. Upravte spojení z Imhosts:
-? Hledejte soubor 'Imhosts.sam' ve vašem PC.
-? Přejmenujte 'Imhosts.sam' jako 'Imhosts' (bez přípony).
-? Následujte příklad v souboru Imhost pro přidání řadky "192.168.5.38 DrayTek", kde aktuální hodnota závisí na vašem síťovém prostředí.

6. Užití průchodu NetBIOS přes VPN je nespolehlivé a velmi pomalé. Pro vyhnutí se tomuto problému, doporučujeme nastavení WINS serveru. Jak nastavit WINS server se informujte na stránkách Microsoft.