Jak zajistit konkrétní IP adresu pro VPN klienta?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Ako zaistiť konkrétnu IP adresu pre VPN klienta?

Vigor routre zvyčajne priraďujú IP adresu z určitého rozsahu IP adries (nastavené v PPP General Setup) pre PPP spojenie klienta. Ak klient chce mať pevnú LAN IP, môže mať ťažkosti s vytvorením vzdialenej dial-in VPN s Vigor. Avšak môžete využiť možnosť LAN-to-LAN profilu a vytvoriť účet pre tohto klienta. Predpokladajme, že LAN IP routra je 192.168.8.0/24 a pevná IP adresa, ktorú používa vzdialený užívateľ je 192.168.8.100.

1. Na PC vzdialeného užívateľa nastavte pevnú IP adresu 192.168.8.100.

1


2. V LAN-to-LAN profile routra Vigor do poľa Remote Gateway IP zadajte "192.168.8.100". Ostatné nastavenia urobte podľa obrázku.

2

 3