Jak upgradovat Boot Code u zařízení MUXpro 820/8216?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Některé nové verze FW, aby mohly pracovat, potřebují upgrade Boot Code.

Ten se provádí pomocí následujících kroků:

1. Zapněte počítač a na něm vámi používaný TFTP server.

2. Pojmenujte boot code jako u-boot.bin a a umístěte ho do výchozího adresáře, který je nastaven na vašem TFTP serveru.

um1

 

3. Připojte zařízení MUXpro k vašemu počítači, pomocí CRAFT a LAN portu. Výchozí nastavení ZDE

um2

um3

4. Zapněte hyperterminál na PC a pak zapněte zařízení MUXpro. Jakmile se zobrazí zpráva ? FPGA Download OK!!? stiskněte ?Shift + t + t? pro vstup do boot režimu. (všechny diody na předním panelu se rozsvítí). Po vstupu do boot režimu se vám zobrazí na začátku příkazovém řádku NG-SDH>.

5. Vložte příkaz ?setenv serverip 172.16.9.3? ? nastavení TFTP server IP v boot režimu. (použijte vámi nastavenou IP)

6. Vložte příkaz ?setenv ipaddr 172.16.9.213? ? nastavení IP zařízení MUXpro v boot režimu. (použijte vámi nastavenou IP)

7. Vložte příkaz ?update uboot? ? příkaz pro spuštění procesu upgradu. Potvrďte stisknutím klávesy ?y?.

 

um4

8. Počkejte na kompletní aktualizaci.

 

um5

 

9. Vypněte a zapněte zařízení MUXpro a po spuštění zkontrolujte zda verze boot code odpovídá nově nahrané verzi.

 

um6

10. Pokud upgrade boot code neproběhl úspěšně, nevypínejte zařízení a opakujte znova kroky 5 až 9 v boot režimu.

Během procesu upgradu nesmí dojít k vypnutí zařízení. A to ani u neúspěšného upgradu boot code. Pokud k tomu dojde, může dojít k poškození zařízení.