Jak nastavit Syslog u Venus bran 29xx?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Venus brány řady 29xx podporují SYSLOG funkce, které umožňují hlásit všechny události na vzdálený SYSLOG server, nebo je logovat interně.

SYSLOG funkce naleznete v sekci Configuration - System Configuration - Syslog

sys1

Máme tři Log Mode pro Venus 29xx:

-       Disable: Syslog volba není aktivní

-       Remote server: Zařízení Venus odesílá všechny operace, které logovalo na vzdálený server.

-       Local File System: Venus zařízení ukládá všechny operace, které byly zalogovány interně a následně mohou být vyvolány do textových souborů.

 

Log Server IP: Zde se specifikuje IP adresa vzdáleného serveru

Log Server Port: Zde se specifikuje Syslog port, používaný na vzdáleném serveru (defaultní hodnota je 514 podle specifikace RFC-3164).

Lze sledovat těchto 21 logů:

 • DLMM
 • ISU
 • ISUCPDET
 • CCU
 • CCUTONE
 • CCUCPDET
 • RTCP
 • DEX
 • DIM
 • DIM_DNLD
 • TIU
 • TIUPDR
 • DSPA
 • DCM
 • CPMU
 • XSPU
 • SIGNALING
 • MSUI M
 • NMM
 • TR069DEMON
 • PSTN

Existuje 7 úrovní monitorování, které můžete vybrat.

 • 0: General Information
 • 1: Function Entry
 • 2: Normal Event
 • 3: Minor Unexpected Event
 • 4: Major Unexpected Event
 • 5: Fatal Error
 • 6: Disabled

Výběr Syslog serveru je na vás. V tomto případě jsme zvolili software 3CSyslog, 3Com Syslog Message Daemon.

sys2

V již zmiňovaném nastavení Configuration - System Configuration ? Syslog, nastavte posílání logování na vzdálený server. Viz následující obrázek.

sys3

Změňte všechny monitorovací položky na hodnotu 0, pro všeobecné sledování informací (General Information).

sys4

sys5

Tímto nastavením získáme veškeré informace které Venus 29xx poskytuje.

sys6

Nebo nemusíte informace odesílat na vzdálený server, ale můžete je nastavit pro vnitřní ukládání. Pokud chcete zvolit tento způsob, pak v Configuration - System Configuration ? Syslog nastavte Local File System. Viz následující obrázek.

sys5

Uživatel si může stáhnout soubor syslogu z Venus řady 29xx.

Tuto volbu najdete v Maintenance - Device Control - Syslog Upload.

sys8

Existují dvě možnosti pro upload režim.

 • UploadDebug: Nahrají se všechny informace protokolu, podle sledované úrovně, kterou jste zadali na konfigurační stránce (Configuration - System Configuration ? Syslog)
 •  
 • UploadWarning: budou nahrány informace pouze logů typu Warning.

 Jakmile je vše správně nastaveno, jako Transport protocol, Server address, Server port a Syslog file name, zařízení Venus začne nahrávat soubor.

sys9

Pokud vše proběhne bez problému, zobrazí se tato zpráva:

sys10

Soubor s logem si můžete otevřít například v Microsoft WordPad.

sys11