Program DrayTek Partner

Partnerský program DrayTek Partner je určený pre všetkých partnerov spoločnosti AtTEL Bohemia, ktorí aktívne predávajú produkty DrayTek, a ďalšie súvisiace produkty a ďalej zaisťujú predajnú a technickú podporu koncovým zákazníkom. Pomocou tohto programu Vám chceme pomáhať úspešne predávať naše produkty DrayTek a motivovať Vás pre ďalšiu a spoluprácu s nami. V rámci programu DrayTek Partner ponúkame celkom tri úrovne partnerstva: Registered Partner, Advanced Partner a Preferred Partner založené na predaji našich produktov, úspešnom absolutóriu certifikačných školení a podpore predaja značky DrayTek.

 

Jedná sa o základnú partnerskú úroveň. Registrovaným partnerom sa môže stať každá fyzická či právnická osoba, ktorá splní požadované kritériá. Status Registrovaný partner vyjadruje, že medzi partnerom a spoločnosťou AtTEL s.r.o. existuje obchodný vzťah. Registrovaný partner tiež získa prístup k školeniam a riešeným aplikáciám, ktorá potrebuje pri príprave na postup do ďalších partnerských pozícií. Označenie Registered Partner teda znamená, že tento partner splnil základné partnerská kritériá.

Jedná sa o pokročilú partnerskú úroveň. Pokročilý partner preukázal, že má širšie znalosti v oblasti produktov a aplikácií DrayTek a že splnil požadované kritériá. DrayTek preto garantuje, že sa na tohto partnera môžu klienti plne spoľahnúť, a že úroveň jeho vedomostí je dostatočne vysoká.

Preferovaným partnerom sa môže stať len ten, kto dosiahne maximálneho stupňa odbornosti a disponuje minimálnym požadovaným počtom odborníkov v oblasti technológií a obchodu. Len tak je schopný garantovať, že ním poskytované služby vždy dosiahnu najvyššiu úroveň. Označenie Preferred Partner znamená, okrem prestíže, tiež záruku pre užívateľov, že tento dodávateľ riešení a služieb má najvyššiu možnú mieru podpory zo strany DrayTeku.