Program Tainet Partner

Partnerský program Tainet Partner je určen pro všechny partnery společnosti AtTEL Bohemia, kteří aktivně prodávají produkty Tainet, a další přidružené produkty a dále zajišťují prodejní a technickou podporu koncových zákazníků. Za pomoci tohoto programu Vám chceme pomáhat úspěšně prodávat naše produkty Tainet a motivovat Vás pro další růst a spolupráci s námi. V rámci programu Tainet Partner nabízíme celkem tři úrovně partnerství: Basic Partner, Advanced Partner a Preferred Partner založené na prodeji našich produktů, úspěšném absolutoriu certifikačních školení a podpoře prodeje značky Tainet.

 

basic

Jedná se o základní partnerskou úroveň. Registrovaným partnerem se může stát každý jednotlivec či firma, která splní požadovaná kritéria. Status Registrovaný partner vyjadřuje, že mezi partnerem a společností AtTEL Bohemia existuje obchodní vztah. Registrovaný partner rovněž získá přístup ke školením a řešeným aplikacím, která potřebuje při přípravě na postup do dalších partnerských pozic. Označení Basic Partner tedy znamená, že tento partner splnil základní partnerská kritéria.

tadvanced

Jedná se o pokročilou partnerskou úroveň. Pokročilý partner prokázal, že má širší znalosti v oblasti produktů a aplikací Tainet a že splnil požadovaná kritéria. Tainet proto garantuje, že se na tohoto partnera mohou klienti plně spolehnout, a že úroveň jeho znalostí je dostatečně vysoká.

tpreferred

Preferovaným partnerem se může stát pouze ten, kdo dosáhne maximálního stupně odbornosti  a disponuje minimálním požadovaným počtem odborníků v oblasti technologií a obchodu. Jen tak je schopen garantovat, že jím poskytované služby vždy dosáhnou nejvyšší úrovně. Označení Preferred Partner znamená, kromě prestiže, také záruku pro uživatele, že tento dodavatel řešení a služeb má nejvyšší možnou míru podpory ze strany Tainet.