Upgrade zařízení Scorpio1400RL

 1. Propojte zařízení Scorpio a počítač pomocí Craft kabelu a ethernet kabelu.
 2. Spusťte Hyperterminál (hodnoty pro nastavení naleznete ZDE.
 3. Zapněte zařízení Scorpio a přihlaste se do něj (jméno: tainet, heslo: tainet).
 4. V menu Config ? Interface  - Lan nastavte IP adresu na 172.16.0.243 a masku podsítě na 255.255.240.0.
  us1
 5. Vraťte se na začátek menu (pomocí levé šipky na klávesnici) a potvrďte Write a hned následně potvrďte i položku Reboot.
  us2
 6. Nyní nastavte v počítači pevnou IP adresu a to na 172.16.0.254, masku podsítě na 255.255.240.0 a výchozí bránu na 172.16.15.243.
 7. Teď spusťte váš TFTP server (v našem případě Cisco TFTP Server) a nastavte v něm kořenovou složku na složku kde je umístěn nový firmware.  
  us3
 8. Prověřte LAN spojení mezi počítačem a zařízením Scorpio pomocí příkazu ping. ping 172.16.15.243.
 9. Nyní v menu v Utiliti ? TftpServer nastavte IP adresu jako má váš TFTP server.
 10. V menu Upgrade ? apimage zadejte jméno bin souboru s novým firmwarem.
  us4
 11. Po skončení nahrání firmware do zařízení Scorpio musíte potvrdit zápis do Flash pomocá klávesy ?y?.
 12. Jako poslední věc ještě potvrďte Reboot zařízení Scorpio.