SMS upozornenie pri výpadku WAN rozhrania v routeroch DrayTek

SMSV routeroch série Vigor 2820 a Vigor 2850 je možné okrem zálohy WAN rozhrania nastaviť aj ďalšie zaujímavé funkcie, a síce upozornenie SMS správou na Váš mobil.


V našom príklade nižšie si ukážeme nastavenie routeru Vigor 2820.

Požiadavok: Zálohovať rozhranie WAN1 prepnutím na WAN2. Pri výpadku získať informáciu o tomto stavu pomocou SMS.

Nastavenie SMS(Short Message Service) upozornenia

1.    Prihláste sa do routeru Vigor 2820.
2.    Otvorte menu routeru na stránke Applications>>Short Message Service. Tu vytvoríme SMS profil.
1
3.    Kliknite na číslo v stĺpci index. Objaví se vám následujúca stránka.
2
Kliknite na Enable, ďalej vyplnite položku Profile Name. V časti Service Provider vyberte z rozklikávacieho zoznamu poskytovateľa SMS služby, zadejte meno Username a heslo Password. V časti Destination Number zadajte telefónne číslo na ktoré si prajete dostávat SMS upozornenia. Do poľa Quota  zadejte max. počet správ, které chcete odoslať. Správy se budú v tomto poli odčítať a po vyčerpaní zadaného počtu bude odosielanie prerušené. Do poľa Sending Interval zadajte interval, v akom majú byť správy posielané. Napr., pokiaľ je zadané 60 sekúnd a WAN1 sa rozpojí trikrát v priebehu 60-tich sekúnd, router odošle iba jedno SMS upozornenie. Tlačítkom Send a test Message môžete otestovať nastavenie.
4. Pre dokončenie nastavenia kliknite na tlačítko OK, ktoré vás vráti na predchádzajúcu stránku.
5. Teraz otvorte stránku WAN>>General Setup, kde nastavíte v časti Active Mode vyžšie špecifikovaný profil pre zasielanie SMS.
3
V časti WAN2, u položky Active on demand nastavte Active Mode, kliknite na WAN1 Fail a vyberte SMS profil.
6. Pre uloženie nastavenia kliknite na tlačítko OK.
7. Teraz je router nastavený. Pokiaľ sa preruší WAN1, router automaticky odošle SMS správu zvolenému užívateľovi.