Funkcia Auto Load Balance

Multi-WAN routery Vigor majú vstavanú funkciu auto load balance, ktorá routerom dovoľuje presmerovanie odchádzajúcej prevádzky podľa rozdielnej kapacity priepustnosti WAN rozhrania. Je to úžastná funkcia, která umožňuje využiť maximálnu šírku pásma na WAN.

Tu vidíte dva módy auto load balance: "According to Line Speed" a "Auto Weight". Môžete ich vybrať v menu "WAN >> General Setup" vo web konfigurácii.

draytek/2910/Load_Balance/obr1

Pozn.: pokiaľ vyberiete "according to line speed" pre rozhraie WAN1, mód na rozhraní WAN2 bude tiež automaticky nastavený na "according to line speed", a naopak. To znamená, že obe rozhrania môžu pracovať iba v rovnakom móde ako load balance.

Ako pracuje load balance mechanismus ?

Zaktualizujeme plánovač reálného času, ktorý závisí na "zbytkovom bandwidth". "Zbytkový bandwidth" je "max. bandwidth ? súčastne využitý bandwidth". Akonáhle sa otvorí nová session, prebehne na příslušnom WAN rozhraní zodpovedajúce nastavenie plánovača.

Ako router určuje max bandwidth ?

Max bandwidth je rýchlosť linky Wan spojenia. Existujú dve cesty pre ich zaistenie. "According to Line Speed" nastavíte reálnu rýchlosť ručne na WAN1/WAN2, a "Auto Weight" router sám vypočíta maximálnu priepustnosť (rýchlosť linky) na WAN1/WAN2.

According to Line Speed :

Tu je nutná vami špecifikovaná reálna rýchlosť každého WAN rozhrania. V tomto príklade je rýchlosť linky nastavená následovne:

draytek/2910/Load_Balance/obr2

 

Pozn.: rýchlosť linky je vypočítaná v Kbps ne KBps.

Po tom, čo router spustí vbudovaný plánovač "Scheduler", postup môže byť ukončený takto :

1. Router zistí súčasne použiteľný bandwidth oboch WAN rozhraní, predpokladaný v tejto chvíľi, prevádzka je 5000kbps na WAN1 a 5000kbps na WAN2.

2. Router vypočítá zbytkový bandwidth pre obe WAN rozhrania. V takej situácii je zbytkový bandwidth na WAN1 10000kbps - 5000kbps = 5000kbps, na WAN2 20000kbps ? 5000kbps = 15000kbps.

3. Router zistil, že pomer zbytkového bandwidth je 5000/15000 = 1/3.

4. Vbudovaný plánovač "Scheduler" vie, že WAN2 má 3krát väčšiu priepustnosť než WAN1, to spustí plánovač takto: WAN1, WAN2, WAN2, WAN2, WAN1, WAN2, WAN2, WAN2 ?

5. Následujúca odchádzajúca prevádzka bude rozdelovaná podľa vyžšie uvedeného, pre každú session.

Auto Weight:

Pokiaľ nastavíte mód "Auto Weight", nepotrebujete špecifikovať rýchlosť linky. Router bude zaznamenávať špičky na každom WAN rozhraní, upraví "rýchlosť linky" pre každý WAN a prepočíta plánovač podľa krokov vyžšie. To bude opakovať vo veľmi krátkej perióde znova a znova, do doby, než zachytí zmenu rýchlosti linky.

Pozn.: "Auto Weight" nebude presné, pokiaľ sieťové pripojenie nebude úplne využité. Pre příklad: o polnoci, kedy je na Interneto pripojených málo ľudí, žiadne z WAN rozhraní nedosiahne na maximum. V takej situácii router s nastaveným plánovačom na dosiahnuteľnú rýchlosť linky nemôže využiť maximum jej kapacity.