Blokovanie portu vo firewalle

Článok ako príklad popisuje rýchle nastavenie blokovania portu pre odchádzajúcu poštu SMTP na porte 25.

 • V menu routeru prejdite na stránku Firewall>>Filter Setup.
 • Kliknite na tlačítko Filter Rule č. 2.

1

 

 • Zaškrtnite voľbu Check to enable the Filter Rule.
 • V časti comments si poznamenejte, o aké pravidlo se jedná.
 • V časti Direction zvoľte LAN->WAN .
 • V časti Source IP kliknite na tlačítko Edit, a pokračujte v nastavovaní vo vyskakovacom okne zobrazenom nižšie.

2

 

 • Tu v Address Type vyberte jednu z možností rolovacieho zoznamu. V tomto príklade blokujeme konkrétne jednu IP adresu, inak môžete zvoliť rozsah adries, podsieť, či vybrať predom definovaný IP objekt či dokonca celú IP skupinu.
 • Pre dokončenie nastavení kliknite na tlačítko OK, tým sa vrátíte na predchádzajúcu stránku menu.

3

 

 • V časti Destination port nechajte voĺbu Any.
 • V časti Service Type kliknite na tlačítko Edit, a pokračujte v nastavovaní v rolovacom okne zobrazenom nižšie.
 • Tu v časti Service Type zvoľte možnosť User defined.
 • V časti Protocol vyberte TCP.Source Port (zdrojový port) v rozsahu 1 - 65535 znamená Any (akýkoľvek port).
 • Destination Port (cieľový port) v rozsahu 25 ? 25 znamená blokovanie iba tohoto konkrétneho portu 25.
 • Kliknite na tlačítko OK, tým sa vrátíte na predchádzajúcu stránku menu.

4

 

 • Tu v časti Application v položke Filter zvoľte Block Immediately a OK pre dokončenie celého nastavenia.

2

 • Teraz sa vám v časti Filter Setup zobrazí aktívny filter.

5