Jak aktivovat Web Content Filter (WCF)

WebContentFilter lze pohodlně aktivovat přes průvodce Service Activation Wizard. Průvodce Service Activation Wizard je dostupný pouze pro administrátory, proto se přihlaste do routeru klasicky přes webové rozhraní jako administrátor.

 Pozn.: Upozorňujeme, že Web Content Filter (WCF) je licencován a tudíž jej nelze využívat bez zakoupení licence. Pokud chcete službu vyzkoušet, můžete před tím, než licenci zakoupíte využít možnosti aktivovat trial licenci na 30 dní. Poté lze licenci aktivovat vždy na 1 rok. Licenci zakoupíte na našem shopu nebo u našich prodejců  DrayTek.

Service Activation Wizard je nástroj, který vám umožní vyzkoušet trial verzi licence WCF nebo ji plně aktivovat, či prodloužit přímo z routeru bez nutnosti se hlásit na MyVigorPortál umístěný na http://myvigor.draytek.com. Jak používat WCF popíšeme v dalším článku, nebo je k dispozici v plném manuálu v angličtině.

Nyní proveďte následující kroky.

1.    V menu routeru otevřete Service Activation Wizard.

1
2. Objeví se následující okno průvodce Service Activation Wizard. Zvolte, zda typ licence a klikněte na Next. V tomto případě volíme edici trial zdarma.

2

Free trial edition: umožní vyzkoušet jedinečnost a pohodlnost této funkce po dobu 30-ti dnů.
Formal edition with license key: oficiální edice s licenčním klíčem je v současné době pouze na 1 rok a je nutné ji zakoupit. Licence spolupracuje s kategorizačními servery společnosti Commtouch.

Pozn.: Pokud aktivujete řádnou licenci (formal edition) jako první, pak již nebude možné aktivovat edici free trial zdarma.

3. Na následující stránce můžete aktivovat služby Web content filteru okamžitě nebo zadat datum aktivace dle potřeby. Na zakoupené licenci je uváděno nejzazší datum do kdy je nutné licenci aktivovat (Valid date), proto nemá smysl licenci kupovat do zásoby. Po zvolení a odsouhlasení licenčních podmínek (license agreement) klikněte na Next.

3


4. Nyní se objeví okno se zvoleným nastavením. Pro potvrzení klikněte na Next.

4


5. Nyní vyčkejte, dokud se neobjeví následující okno.

5

Když se objeví právě toto okno, máte možnost zapnout/vypnout tuto funkci v routeru, podle aktuální potřeby. Myslí se tím aktivace v routeru ve firewallu v části Firewall>>General Setup. Poté klikněte na Finish.

6. Nyní se objeví okno zobrazující platnost licence.

6

Později, pokud budete potřebovat prodloužit licenci, použijte opět průvodce Service Activation Wizard. V tomto případě již pak volte Formal edition with license key.

7

 

8