Funkce call pickup v routerech IPPBX

Call pickup je praktická funkce umožňující uživateli převzít příhozí hovor určený jiné klapce

(uživateli) pomocí svého telefonu. Např., klapka A zvoní a její uživatel není přítomen. Vy ze své klapky B tento hovor převezmete (vyzvednete).

Existují dvě možnosti jak call pickup prakticky využívat:

Group Call Pickup (vyzvednutí hovoru v rámci skupiny): Např. v obchodním oddělení máme tři klapky s čísly 201, 202 a 203 a v oddělení marketingu klapky s čísly 204 a 205. Když zvoní klapka č. 202, lidé v tom samém oddělení mohou hovor převzít stisknutím *1 (klapky č. 201 a 203).

1

Direct Call Pickup (přímé vyzvednutí hovoru): Pokud lidé z jiného v oddělení (marketingu) chtějí převzít příhozí hovor z klapky 202, mohou jednoduše stisknout *1 a číslo klapky 202. Např., pokud uživatel na klapce 204 chce vyzvednout příchozí hovor z klapky 202, provode volbu ve tvaru *1202.

2

Výchozí hodnota funkce call pickup v routerech Vigor IPPBX je *1. Uživatelé ji mohou upravit v menu routeru na stránce IPPBX > PBX System > SIP Proxy Setting.

 

3