Správa hlasových pokynů (systémových hlášek)

Utilita Voice Prompt je freewarový nástroj, jenž umožňuje nahrát individuální hlasové pokyny a aktualizovat IVR systém v routerech s funkcemi pobočkových ústředen Vigor IPPBX 2820 a Vigor IPPBX 3510.

Postup níže ukazuje nahrání a aktualizaci IVR systému ve Vigor IPPBX.

1. Otevřete nástroj a zvolte záložku Recorder.
2. V části Recorder Directory zvolte složku, kam budete ukládat nahrané hlášky.
3. Zvolte User Prompt a vyberte uživatelskou hlášku (prompt - např. User Prompt#1),
jíž chcete nahrát (v základu jsou hlášky User Prompt #1 až #10 prázdné).
4. Do vašeho počítače připojte mikrofon a zabezpečte, aby v okolí nebyli aktivní zdroje hluku, či šumu, které by mohli rušit nahrávku.
5. Zvolte Record a wav file a klikněte na červené tlačítko pro nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko stop.
1
6. Pro uložení nahrané hlášky do již zvolené složky ve vašem počítači klikněte na tlačítko Save.
7. Nyní nahrajeme uživatelskou hlášku do IPPBX routeru. Klikněte na horní záložku Upload a zaškrtněte User Prompt. V části Source Directory zvolte soubor s hláškou (v tomto případě, User Prompt #1).
2
8. Klikněte na tlačítko Upload. Tím nahrajete hlášku do Vigor IPPBX routeru.


Záznam a aktualizace celého IVR systému v  IPPBX najednou

Obecně platí, že systémové hlášky (celkem 40 souborů) jsou již ve VigorIPPBX routeru v základu nahrány v anglickém jazyce. Tyto však mohou být v případě potřeby modifikovány. Těchto 40 systémových hlášek můžeme postupně nahrát a zkompilovat do jednoho IVR souboru.

1. Otevřete utilitu a zvolte záložku Recorder.
2. V části Recorder Directory vyberte složku, kam uložíte jednotlivé systémové hlášky.
3. Zvolte System Prompt a vyberte systémovou hlášku (např. System Prompt#22), kterou chcete nahrát.
4. Do vašeho počítače připojte mikrofon a zabezpečte, aby v okolí nebyli aktivní zdroje hluku, či šumu, které by mohli rušit nahrávku.
5. Zvolte Record a wav file a klikněte na červené tlačítko pro nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte na tlačítko stop.
3
6. Pro uložení nahrané hlášky do již zvolené složky ve vašem počítači klikněte na tlačítko Save.
7. Nyní zvolte záložku Compiler.
8. V části Source Directory zvolte složku, kam uložíte systémovou hlášku a v části Destination Directory složku, umístění kde bude soubor IVR. Nezapomeňte zaškrtnout volbu Replace the existing IVR file.
4
9. Nyní klikněte na tlačítko Execute. Utilita zkompiluje všechny systémové hlášky (40 souborů) do jednoho jediného souboru IVR.
10. Zvolte záložku Upload.
11. V části Source Directory vyberte soubor IVR. Zaškrtněte System Prompt.
5
12. Klikněte na tlačítko Upload, čímž se nahraje soubor IVR do routeru Vigor IPPBX.