Nastavenia a aplikácie automatického hlasového sprievodcu v IPPBX

Vytlačiť

Nový hlasový sprievodca (Auto Attendant (AA)) si osvojil rozvrstvenú štruktúru (20 skupín), ktorá umožňuje administrátorovi Vigor IPPBX veľmi rýchlo prepínať do rôznych AA menu cez Auto Attendant Wizard (sprievodca nastavením hlasového sprievodcu). Pokiľ má niektorá spoločnosť veľa oddelení, môže administrátor nastavovať konkrétneho hlasového sprievodcu pre každé oddelenie zvlášť a ďalej nastaviť každému oddeleniu klapku pre rýchlu voľbu.

Nastavenie hlasového sprievodcu (Auto Attendant)

V nastavení Auto Attendant podrobne nastavíte hlasového sprievodcu.

1

Položka                                                    Popis
Pause between each greeting playing    Interval pre opakovanie prehrania hlášky.
Idle timeout                                             Čas nečinnosti bude vypočítaný po ukončení prehrávania hlášky. Zadajte  dobu pre systém, počas kterej má čekať na zadanie prvného DTMF tónu.
DTMF timeout                                           Čas nečinnosti medzi jednotlivými DTMF tónmy.
MAX input error retry                               Počet chybných zadaní akceptovaných systémom.


Nejnovší Auto Attendant Wizard podporuje až 20 skupín (od Menu 1 do Menu 20), viz následujúci obrázok.

2

Vyberte akúkoľvek položku v menu 1-20. Objaví se stránka s nastavením hlasového sprievodcu, ktorý si nastavíte podľa potrieb daného oddelenia vo firme.

3

Ako príklad si vezmite aplikáciu nakreslenú nižšie:

4

1.    Najskôr nahrajte hlášky automatického sprievodcu pre pracovnú a mimopracovnú dobu. Potom nahrajte dalšiu hlášku pre konkrétne oddělenie vo firme (Sales, Manufacture a R&D) pomocou Draytek Voice Prompt Utility.

5

Hláška (prompt)    Obsah
User Prompt #5       ´´Thank you for calling DrayTek Corporation. For Sales department,
(Office Hours)           please dial 1; for Manufacture department, please dial 2; for R&D department, please dial 3; for    the operator, please dial 9´´.
User Prompt #6
(Non-office Hours)    ´´Please call on office hours´´.
User Prompt #7       ´´This is Sales department, for Honza, please dial 1; for Tom, please dial 2, return to previous page, please dial 8; for the operator, please dial 9´´.
User Prompt #8       ´´This is Manufacturer department, for Alex, please dial 1; for David, please dial 2, return to previous page, please dial 8; for the operator, please dial 9´´.
User Prompt #9        ´´This is R&D department, for Radek, please dial 1; for Harry, please dial 2, return to previous page, please dial 8, for the operator, please dial 9´´.


2. Po nahovorení hlášok tieto nahrajte do VigorIPPBX2820 a pomenujte ich, viz obrázok dole (všimnite si, že sa počet užívateľských hlášok zvýšil z 11 na 50).

6

Príklady použitia, nastavenia automatického sprievodcu vo VigorIPPBX

1. Pokiaľ voláte z Trunku vo Vigor IPPBX, budete počuť hlášku č.5 (Prompt #5) z automatického hlasového sprievodcu. Napr., ?Thank you for calling DrayTek Corporation. For Sales department, please dial 1; for Manufacture department, please dial 2; for R&D department, please dial 3; for the operator, please dial 9?.
2. Pokiaľ zadáte nesprávne číslo alebo číslo, které neexistuje, systém znovu přehraje hlášku č. 5 (Prompt #5).
3. Po prehraní hlášky začne systém odpočítávať čas nečinnosti. Pokiaľ systém nedetekuje žiadne číslo (tón DTMF), prehraje hlášku znova.
4. Po opakovanom prekročení času nečinnosti systém prepne na operátora (klapka: 901).

Na obrázku dole vidíte príklad nastavenia:

7

Príklad 1.

Pepa chce v pracovnej dobe volať Honzovi v obchodnom oddelení (Sales Department) pomocou Vigor IPPBX.

1. Pepa volá z Trunku ve VigorIPPBX, počuje hlášku č.5 (Prompt #5). Napr., ?Thank you for calling DrayTek Corporation. For Sales department, please dial 1; for Manufacture department, please dial 2; for R&D department, please dial 3; for the operator, please dial 9?.
2. Ďalej teda Pepa stlačí klávesu 1 na telefóne a dostane se tak do Menu 3. Automaticky sa mu prehraje hláška č. 7 (Prompt #7) a to: ?This is Sales department, for Honza, please dial 1; for Tom, please dial 2, return to previous page, please dial 8; for the operator, please dial 9?.
3. Pepa stlačí klávesu 1 a je následne je prepojený s Honzom.

Na obrázku dole vidíte príklad nastavenia:

8

Příklad 2.


Pepa se chce spojiť s Davidem vo výrobe (Manufacture Department) v priebehu pracovnej doby. Vytočí však nesprávne číslo a je spojený s tech. oddelením (R&D Department), avšak bude opäť prepojený na výrobné oddelenie.
1. Pepa volá z Trunku vo Vigor IPPBX. Bude počuť hlášku č.5 (Prompt #5). Napr., ?Thank you for calling DrayTek Corporation. For Sales department, please dial 1; for Manufacture department, please dial 2; for R&D department, please dial 3; for the operator, please dial 9?.
2. Ďalej Pepa omylom stlačí klávesu 3 namiesto klávesy 2. Dostane se tak do Menu 5. Automaticky se mu prehraje hláška č. 9 (Prompt #9), ?This is R&D department, for Radek, please dial 1; for Harry, please dial 2, return to previous page, please dial 8, for the operator, please dial 9?.
3. Kedže je Pepa v nesprávnom oddelení, musí stlačiť klávesu č. 8 a dostane se tak na predchádzajúcu pozíciu, kde už stlačil správnu klávesu č. 2. pre výrobné oddelenie.
4. Dostane se tak do Menu 4. Automaticky sa mu prehraje hláška č. 8 (Prompt #8), ?This is Manufacturer department, for Alex, please dial 1; for David, please dial 2, return to previous page, please dial 8; for the operator, please dial 9?.
5. Pepa stlačí klávesu 2 a je prepojený na Davida.

Na obrázku dole vidíte príklad nastavenia:

9
 

Příklad 3.

Pepa chce zavolať Radka z technického oddelenia (R&D Department) v pracovnej dobe.

1. Pepa volá z Trunku vo VigorIPPBX. Najskôr počuje hlášku č. 5 (Prompt #5). Např., ?Thank you for calling DrayTek Corporation. For Sales department, please dial 1; for Manufacture department, please dial 2; for R&D department, please dial 3; for the operator, please dial 9?.
2. Ďalej Pepa stlačí klávesu 3 a dostane se tak do Menu 5. Automaticky se mu prehraje hláška č. 9 (Prompt #9), ?This is R&D department, for Radek, please dial 1; for Harry, please dial 2, return to previous page, please dial 8, for the operator, please dial 9?.
3. Pepa stlačí klávesu 1 a je prepojený na Radka v tech. oddělení (R&D Department).

Na obrázku dole vidíte príklad nastavenia:

10