Co znamená True IP DMZ ?

1. Seznámení

Router Vigor má speciální DMZ funkci, která může specifikovat (privátní IP) hosta jako DMZ host. Všechny pakety mezi zdrojovým a cílovým portem DMZ a Internetem budou zachovány beze změny, jen DMZ privátní IP bude změněna na WAN IP routeru a naopak.

Pro multi-NAT funkci, kde má router přiděleno více WAN IP adres, může být každá WAN IP přidělena pro unikátního DMZ hosta.

 

I když čísla portu nejsou překládány, ale IP adresy zůstávají jenom NAT, stále to způsobuje problémy v některých aplikacích, kde IP adresy v protékajících paketech jsou zakryty. Tento problém se projevuje zejména u domácích uživatelů, kteří intenzivně využívají hry a/nebo multi-mediální aplikace.

V některých oblastech broadband služby striktně vyžadují Web autentikaci ještě před tím než je otevřen přístup na Internet. V těchto případech funkce True-IP DMZ vyřídí požadovanou autentikaci jednoduše a spolehlivě.

Tato kapitola obsahuje nové schéma, které přímo přiřazuje WAN IP routeru pro DMZ hosta, je dále označena jako True-IP DMZ. Aby to bylo jednoduše dosažitelné, omezili jsme použití funkce True-IP DMZ jenom na routrech, které mají nastavenou pouze jednu fixní nebo dynamickou WAN IP adresu. Toto řešení vyhovuje pro většinu prostředí domácích uživatelů. Jestliže router je nastaven na více WAN IP adres, funkce True-IP DMZ je automaticky vypnuta.

Následující části popisují web konfiguraci pro nastavení True-IP DMZ příslušenství, obsahují konfigurační informace a omezení.

Pro konfiguraci funkce DMZ Host Setup použijte následující postup.


draytek/trueIP/true1


2. DMZ Host Setup nastavení

Po kliknutí na DMZ Host Setup, objeví se web konfigurace zobrazená níže. Zde jsou dostupné tři možnosti v roletovém menu.

None: Jestliže vyberete volbu "None", obě, spodní i horní položky, budou šedivé. Nyní je funkce DMZ Host neaktivní.

Private IP: Specifikuje (privátní IP) hosta jako DMZ host. Když je vybrána volba "Private IP", spodní položka pro vložení MAC adresy bude šedivá.

Active True IP: Povolí funkci True-IP DMZ. Když je vybrána volba "True-IP", horní položka pro zadání Private IP bude šedivá.

Pozn: Když je routeru přiřazeno více WAN IP (přes "WAN IP Alias" tlačítko), funkce True-IP DMZ bude automaticky vypnuta.


draytek/trueIP/true2


2.1 Private IP konfigurace

Vyberte Private IP z roletového menu. Spodní položka pro vložení MAC adresy bude šedivá.


draytek/trueIP/true3


Private IP: Zadejte privátní IP adresu DMZ hosta.

Choose PC: Klikněte na toto tlačítko a zobrazí se okno obsahující seznam všech privátních IP adres v LAN síti. Vyberte jednu IP adresu pro DMZ hosta.


draytek/trueIP/true4


2.2 True-IP DMZ konfigurace

Vyberte Active True IP z roletového menu. Horní položka pro zadání Private IP bude šedivá.

MAC Address of the True IP DMZ Host: Zadejte MAC adresu DMZ hosta.

Pozn: Když je routeru přiřazeno více WAN IP (přes "WAN IP Alias" tlačítko), funkce True-IP DMZ bude automaticky vypnuta.

 

draytek/trueIP/true5