Nastavenie PPPoE autentizácie v routeroch Vigor3900 a Vigor2960

V tomto článku si ukážeme ako nastaviť vlastný PPPoE server v routeroch značky DrayTek Vigor3900 alebo Vigor2960. PPPoE server je možné využiť na autentifikáciu klientských routerov napr. pri poskytovaní pripojenia k internetu. Router Vigor 3900 alebo 2960 je vhodné použiť ako hlavný firewall pred zariadenie IP DSLAM.

Nastavenie PPPoE servera

1. Prihláste sa do webového rozhrania routeru Draytek Vigor 3900.
2. V menu prejdite do časti LAN >> PPPoE Server
3. Na predvolenej záložke General Setting zvoľte v časti PPPoE Server možnosť Enable
4. Ak chcete obmedziť prístup k internetu iba na užívateľov PPPoE Serveru zvoľte v časti Deny internet acces except PPPoE server možnosť Enable
5. V časti PPPoE server Name zadajte názov PPPoE servera podľa potreby
6. V častiach Primary a Secondary DNS vyplňte IP adresy DNS serverov
7. V časti PPPoE server Authentication Type vyberte ako autetizačný typ PAP alebo CHAP
8. V dolnej pravej časti kliknite na tlačidlo Apply

 

 

1

Nastavenie užívateľa

1. V menu routeru Vigor3900 prejdite na stránku User Management >> User Profile
2. Ďalej kliknite na tlačidlo Add v hornej ľavej časti
3. V novom okne s užívateľským profilom povolte užívateľský profil zaškrtnutím Enable This Profile
4. V políčkach Username a Password vyplňte užívateľské meno a heslo
5. Čas nečinnosti užívateľa: Idle timeout a dobu použitia internetu: Usage Time nastavte podľa potreby
6. V časti System user zvoľte false alebo true. Ak zvolíte True, užívateľ bude môcť pristupovať k správe Vigor3900 na jeho IP adrese
7. V časti PPPoE zvoľte Enable
8. V časti PPPoE Time Quota nastavte platnosť PPPoE profilu. Pre neobmedzenú platnosť ponechajte hodnotu -1
9. V časti DHCP from nastavte sieť z ktorej má byť pridelená adresa z DHCP, prípadne zadajte potrebnú IP adresu na pevno v časti Static IP Address
10. Nastavenie potvrďte kliknutím na Apply

2

 

Prihlásených klientov môžete sledovať v časti LAN >> PPPoE Server a v záložke Status

 

3