Konfigurace VoIP brány Bodhicom pro VoIP operátora s FW 1.2.33.8-82-7

Tento návod vás provede nastavením VoIP brány Bodhicom se 4 FXS porty pro VoIP operátora sbohem pevná linko. Avšak tento návod lze uplatnit i pro konfiguraci Bodhicom bran s jiným počtem FXS portů. A lze jej uplatnit i pro další operátory poskytující VoIP telefonii.

1schema

(Pro zvětšení a zmenšení obrázků použijte klávesu + a -)

Na obrázku výše je schématické zapojení modemu (s IP adresou 192.168.1.1), Bodhicom VoIP brány (s IP adresou 192.168.1.2) a analogových telefonů, ke kterým jsou přiřazena telefonní čísla, která jsme obdrželi od VoIP operátora.

V popisu aplikace se budu zabývat jen položkami v menu nastavení, přímo pro tuto aplikaci. A vycházíme z defaultní konfigurace Bodhicom VoIP brány.

 

V menu General Settings ? Network Settings ? částWAN nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

2net

Listen Port (UDP:1024~65535: vyplňte dle doporučení vašeho operátora. Nejčastěji bývá port 5060. (sbohem pevná linko má port 5060)

RTP Port Base (UDP:1024~65500): nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 15000)

Use static IP: pokud chci pevnou IP, zvolím tuto možnost a zvolím hodnoty dle sítě LAN, ve které bránu budete používat. V tomto případě to je:

(VoIP)IP address: 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway IP: 192.168.1.1

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

3net

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? Telephony Settings a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

4telephony

FXS Caller ID Generation: vyberte FSK a v FSK Caller ID Type vyberte ETSI (to je z důvodu zobrazení čísla volajícího)

 

Line 1: zaškrtněte políčko Enable.

Line 2: pokud máte další číslo od stejného VoIP operátora, zaškrtněte políčko Enable.

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

 

5net

 

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? SIP Proxy a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

6sip

7sip

8sip

All Call Through OutBond Proxy: zaškrtněte

OutBond Proxy IP / Domain: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

OutBound Proxy Port: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 5060)

Country Code: vyberte 420 (Czech Republic)

Enable SIP Proxy 1: zaškrtněte

Proxy Server IP / Domain: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

Proxy Server Port [1-65535]: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 5060)

TTL (Registration interval) [10-7200sec]: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 200)

SIP Domain: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

Line 1: V této části nastavte: Register: zaškrtněte, User?s Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571111111) a Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu.

Line 2: Pokud máte druhé VoIP čílo od stejného operátora, tak v této části nastavte: Register: zaškrtněte, User?s Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571222222) a Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu.

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

9net

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? Advanced Options a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

10advanced

Preferred Codec Type: vyberte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je G711 64kbps)

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

9net

 

Po potvrzení jděte do části System Settings ? System Operation a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

12systemOp

Save Settings: zaškrtněte

Restart: zaškrtněte

A stiskněte tlačítko Accept.

 

Po restartu již můžete začít volat přes vašeho VoIP operátora. Ověřit zda je účet registrovaný můžete v System Status ? System Information, kde u položky Proxy Register bude napsáno Successful. (viz obrázek níže)

13sysINF