Teleworker VPN PPTP/L2TP mezi telefonem iPhone a routerem DrayTek Vigor

Jako příklad si vezmeme Firewal router DrayTek Vigor2950 nastavení u ostatních routerů zn. DrayTek je obdobné.

1

Nastavení VPN v routeru DrayTek Vigor

?    Vytvoření remote-dial VPN profilu

1. V menu routeru přejděte na stránku VPN and Remote access >>Remote Dial-in User. Zde klikněte na volné číslo ve sloupci index pro vytvoření VPN účtu.
2. Na nové stránce zaškrtněte Enable this account. Poté zadejte uživatelské jméno a heslo.
3. V části Allowed Dial-In Type zaškrtněte PPTP a L2TP a poté klikněte na OK.

2

?    Vytvoření před sdíleného klíče pro VPN (IKE Pre-Shared key)

1. Nyní přejděte na stránku VPN and Remote Access>> IPsec General Setup.
2. Zadejte a opětovně potvrďte před sdílený klíč do políček Pre-Shared key a Confirm Pre-shared key. Poté klikněte na OK.
3

 

Nastavení 3G v telefonu iPhone

?    Připojení k VPN použitím 3G připojení k internetu
4
?    Nastavení PPTP/L2TP v iPhone

Nastavení pro VPN typu PPTP

1.    V domovské stránce v iPhone klikněte na Settings. Otevřete stránku General >> Network a vyberte VPN Setting >> Setting.
2.    Na stránce s nastavením VPN klikněte na PPTP. Zadejte IP adresu PPTP VPN serveru, jméno a heslo účtu a poté klikněte na Save (uložit).
5

Nastavení pro VPN typu L2TP

1.    V domovské stránce v iPhone klikněte na Settings. Otevřete stránku General >> Network a vyberte VPN Setting >> Setting.
2.    Na stránce s nastavením VPN klikněte na L2TP a zadejte IP adresu pro L2TP VPN server, jméno a heslo (před sdílený klíč IKE) a poté klikněte na uložit či Save .
6


Po nastavení VPN profilu klikněte na zapnout (ON).
Stav VPN bude vypadat následovně, viz. Obrázky níže:

Stav PPTP VPN spojení na iPhone
7

Stav PPTP VPN spojení na Vigor2950
8

Stav L2TP VPN spojení na iPhone
9

Stav L2TP VPN spojení na Vigor2950

10