Praktické aplikace s VigorAP800

Vytlačiť

v sítí LAN s routerem Vigor2950 (popis platí i s mnoha jinými modely Vigor).

Specifikace potřeby dané aplikace

Uživatel potřebuje rozšířit svou aplikaci o bezdrátový přístupový bod s tím, že jedna bezdrátová síť bude privátní s přístupem ke všem lokálním zdrojům i internetu a další bezdrátová síť bude izolovaná od všech lokálních zdrojů, ale bude mít přístup k internetu.

Možná řešení uvedeného požadavku

Ze základního popisu a specifikace zařízení VigorAP800 a ro uteru pro business segment vyplývají následující možnosti řešeni:

Obě řešení mohou být modifikovaná podle přidělování IP adres na:

Dále mohou být uvedená řešení modifikovaná podle rozsahu aplikací na:


Výrobně přednastavené hodnoty (default) obou zařízení jsou připravené pro jednoduchou aplikaci.

Vigor2950

VigorAP800

1st LAN IP
(for NAT)

192.168.1.1 / 24

LAN-A IP

192.168.1.2 / 24

2nd LAN IP
(for IP routing)

192.168.2.1 / 24

LAN-B IP

192.168.2.2 / 24Následující obrázky nastavení LAN u obou zařízení zobrazují možnost použití DHCP přímo v zařízení nebo externě nejčastěji na SBS serveru. V případě, že DHCP je na externím serveru pak je nutné v routeru zapnout ?Relay Agent? a vložit adresu externího DHCP serveru.

1

Obr. 1: Vigor2950 >> LAN >> General Setup

2

Obr. 2: Vigor2950 >> LAN >> VLAN Configuration

3

Obr. 3: VigorAP800 >> LAN >> General Setup

4

Obr. 4: VigorAP800 >> Wireless LAN >> General Setup

Jednoduchá aplikace s použitím port-base VLAN

Propojení s routerem (nebo infrastrukturou) musí byt přes dva ethernetové kabely kvůli možnosti izolování jedné bezdrátové sítě. Isolování zásuvky P4 se provede na zařízení Vigor2950 (viz. Obr Vigor2950_VLAN).

5
Obr. 5: Propojení dvou zařízení

Aplikace s vice AP800 a s použitím port-base VLAN

Na switch-i jsou vytvořený dvě isolované skupiny port-base VLAN (VLAN 4 a VLAN 3), které jsou na zařízeních propojené. Isolování zásuvky VLAN 4 se provede na zařízení Vigor2950 (viz. Obr Vigor2950_VLAN).


6

Obr. 6: Propojení vice zařízeni AP800 s použitím port-base VLAN

Jednoduchá aplikace s použitím Tag-base VLAN

Propojení mezi routerem a switchem musí byt přes dva ethernet kabely. Mezi Vigor2950 a L2 switchem jsou vytvořené dva port-base VLAN-y (VLAN 4 a VLAN 3).  
Propojení mezi L2 switchem a VigorAP800 přes jeden ethernetový kabel ale kvůli možnosti izolování jedné bezdrátové sítě je potřebný L2 switch s podporou tag-base VLAN. Na L2 switch-i jsou vytvořené dva tag-base VLAN-y mapované do port-base VLAN-ů.

7

Obr. 7: Propojení zařízení s použitím tag-base VLAN

Aplikace s vice AP800 a s použitím port-base VLAN

Propojení mezi routerem a switchem musí byt přes dva ethernet kabely. Mezi Vigor2950 a L2 switchem jsou vytvořené dva port-base VLAN-y (VLAN 3 a VLAN 4).  
Propojení mezi L2 switchem a VigorAP800 přes jeden ethernetový kabel ale kvůli možnosti izolování jedné bezdrátové sítě je potřebný L2 switch s podporou tag-base VLAN. Na L2 switch-i jsou vytvořené dva tag-base VLAN-y mapované do port-base VLANů.

8

Obr. 8: Propojení vice zařízení VigorAP800 s použitím tag-base VLAN