FAQ-Draytek

Tu nájdete najčastejšie otázky a odpovede ohľadom produktov značky Draytek.

Ak sa tu váš dotaz nenachádza, kontaktujte technickú podporu prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.

Pred kontaktovaním tech. podpory si prosím pripravte nasledujúce údaje a tie uveďte vo vašom dotazu.
  • Plný názov modelu zariadenia
  • Sériové číslo produktu (nájdete ho na krabici od produktu, či na štítku umiestnenom na spodnej strane zariadenia za písmenami S/N).
  • Verziu použitého Firmwaru
  • Verziu hardware
  • Konfigurácie a nastavenia parametrov (konfiguračný súbor)
  • Ako sa pri problémoch správujú LED indikácie
  • Pre akú aplikáciu je zariadenie použité a aká je štruktúra danej siete
 
e-mail:

podpora(na)attel.sk

Tel.: (+421) 02 44641833 (9.00 - 17.00)

 

Kategórie pre produkty Draytek:

Kategórie pre produkty Draytek pre T-COM: