Zoznam kategórií typových riešení

Tu máte k dispozícii zoznam jednotlivých kategórií typových riešení. Pokračujte výberom kategórie, ktorá vás zaujíma.

 • Dual Wan Táto sekcia popisuje možnosti nastavenia funkcií Dual WAN či Multi WAN a ich využitia. Funkcia je podporovaná routerami značky DrayTek, série: Vigor 2820, 2830, 2850, 2860, 2862, 2910, 2920, 2925, 2926, 2930, 2950, 2952, 2955, 2960, 3200, 3220, 3900, 5300, 3300, 5500, 5510. IPPBX: Vigor IPPBX2820, IPPBX3510.
 • Triple Wan / MultiWAN Táto sekcia sa momentálně pripravuje. Sekcia bude popisovať možnosti nastavenie funkcií Triple WAN a Multi WAN. Funkcia je podporovaná routerami značky DrayTek, série: 21xx, 27xx, 28xx, 29xx
 • IP filter / Firewall ... neustále rastie dopit po zvýšení prenosového výkonu a na strane druhej narastá zložitosť komunikačného prostredia v spoločnostiach (oddelenia, kancelárie, VIP skupiny, atp.) kde každá z nich má iné požiadavky na dostupnosť alebo obmedzenie informačných zdrojov. U klasických filtrov sa konfigurujú jednotlivé podmienky ako zoskupovanie / vnáranie požiadavkov, čo zákonite vedie k predĺženiu doby vybavenia, ktorého výsledkom je zníženie prenosového výkonu. Tento základný rozpor je v novej generácii zariadení DrayTek riešený práve objektovo orientovaným IP filtrom / Firewallem.
 • IPPBX Táto sekcia sa zaoberá routerami značky DrayTek s vbudovanými funkciami IPPBX, teda IP pobočkových ústrední. Konkrétne sa jedná o série Vigor IPPBX 2820 a Vigor IPPBX 3510.
 • IPv6
 • Multi-LAN
 • Optika Táto kapotola obsahuje návody, rady a typy ohľadom zariadení OLT (Optical Line Termination), ONU (Optical Network Units) a ich prepojení.
 • QoS
 • True IP DMZ Táto kapitola obsahuje nové schéma, ktoré priamo priradzuje WAN IP routeru pre DMZ hosťa, je ďalej označené ako True-IP DMZ. Aby to bolo jednoduchšie dosiahnuteľné, obmedzili sme použitie funkcie True-IP DMZ len na routeroch, ktoré majú nastavenú iba jednu fixnú alebo dynamickú WAN IP adresu. Takéto riešenie často vyhovuje prostrediu domácich užívateľov.
 • User Management Táto kapitola popisuje možnosti nastavenia funkcie spravovania užívateľov a ich využitie.
  Funkcia je podporovaná routerami značky DrayTek, sérií: Vigor2830, 2920, 3200, 5300, 5510.
 • USB Aplikácie Router Vigor môžete používať ako media-server pre zdieľanie dát, vo chvíľi keď ste mimo domov alebo kanceláriu! Potom hard-disk alebo flash-USB pamäťové zariadenie bude fungovať ako FTP server a užívatelia môžu pristupovať prostredníctvom FTP klienta z LAN alebo WAN. Pokiaľ ste milovník/čka filmov, USB hard-disk je možné pripojiť k routeru Vigor a stiahnuť súbor bez zapnutia počítača. Vigor vám umožní jednoducho zálohovať súbory, alebo prístup k už uloženým multimediálnym súborom!
 • VLAN - Virtuálna LAN VLAN je skratkou pre "Virtual LAN". V systéme spínaných sietí sú broadcast pakety, alebo pakety s neznámou MAC adresou, posielané na všetky porty. To výrazne znižuje výkon dátových sietí. Po združení fyzických portov do VLAN, sa broadcast pakety posielajú iba v rámci danej VLAN, čo neovplivní výkon ostatných fyzických portov, patriacich do iných VLAN.
 • VoIP - IP telefonie Zatiaľ čo u klasického telefónneho hovoru (pevná telefónna linka) je tento realizovaný prostredníctvom drôtov operátora, u VoIP je hlas prenášaný čo možno najdlhšie skrz internetovú infrašstuktúru v podobe dátových paketov za pomoci internet protokolu (IP)
 • VPN - Virtuálna privátna sieť VPN typu LAN to LAN umožňuje vzdialený prístup jedného, alebo viac lokálnych počítačov v lokálnej sieti LAN (napr. pobočka) s inou lokálnou sieťou LAN (napr. centrála) skrz sieť internet a to úplne bezpečne. Počítače sa po pripojení chovajú akoby boli spojené v jednej sieti LAN. Táto aplikácia je určená pre podnikové riešenia. Na oboch stranách je potrebné použiť zariadenie DrayTek.
 • WLAN (Wi-Fi) WLAN (Wireless Local Area Network) je známe ako Wi-Fi, alebo IEEE 802.11, je to sieť, ktorá ako prenosové médium používá éter, to znamená, že se jedná o komunikáciu "bez drôtov". Dáta sa šíria prostredníctvom rádiových vĺn v pásme 2.4GHz alebo 5GHz v rámci ISM (Industrial Scientific and Medical) voľnej zóny. WLAN je obľúbená všade tam, kde klienti preferujú byť so svojím pripojením mobilný, alebo nemôžu v danom prostredí inštalovať káble.
 • W-VLAN (Wireless VLAN) W-VLAN je skratkou pre "Wireless Virtual LAN", čo znamená, že zariadenie podporujúce túto vlastnosť umožňuje prevádzkovať niekoľko bezdrôtových sietí, ktoré sú vzájomne izolované a sa vzájomne neovplivňujú. Výrobce DrayTek podporuje dve produktové línie bezdrôtových VLAN, které sú postavené na odlišných prevádzkových princípoch.
 • xDSL zariadenia a systémy V tejto kapitole nájdete návody, rady a typy ohĺadom xDSL zariadení a ich prepojení.
 • 3G aplikácie