História

História a súčasnosť

AtTEL s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Od začiatku svojej činnosti bola spoločnosť orientovná výhradne na oblasť telekomunikačnej techniky. V tomto obore je držiteľom všetkých potrebných povolení stenovených živnostenským a telekomunikačním zákonom. V priebehu vývoja se aktivity spoločnosti špecifikovaly na oblasť datovej komunikačnej techniky. V súčastnej dobe zastupuje spoločnost na Slovensku niekoľko významných výrobcov pôsobiacich v oblastiach VoIP, xDSL, ISDN a kryptovaní.

Štruktúra

AtTEL s.r.o. distribuuje produkty, ktoré má v ponuke, po celom území Slovenskej a Českej republiky prostredníctvom rozvinutej dealerskej siete. Jednotlivé časti společnosti pôsobia v Bretislave a Prahe. Jedným zo základných krokov k úspešnosti je zamestnávanie talentovaných pracovníkov z oblasti obchodu a techniky na vysokej profesionálnej úrovni. Zamestnanci spoločnosti sú teda schopní poskytovať zákazníkovi služby, které vedú k jeho plnej spokojnosti.

Vízie

Zámerom, ktorý sa darí realizovať, je poskytovanie komplexných riešení. AtTEL nieje len distribútor, ale onúka aj poradenské služby, projekt, dodanie technického a programového vybavenie, inštaláciu, zaškolenie a záručný a pozáručný servis.

Podľa potreby zákazníka vyberáme produkt s dobrými referenciami v okolitých destináciách a zaisťujeme komplexnú prípravu pre distribúciu na miestny trh. To zahŕňa aj zabezpečenie celkovej legislatívy včetně technických a provozných testov. Ako výhradný partner výrobcu máme k dispozícii strategické informácie a aktívne sa podieľame na vývoji produktu. V spolupráci s vývojovým oddelením môžeme pružne reagovať a riešit požiadavky slovenských užívateľov a poskytovatľov služieb a podľa požiadavkov operátora upravujeme prevádzkové vlastnosti produktu podľa dodaných technických špecifikácií.