Jaký je rozdíl mezi Port Redirection, Open Ports a DMZ?

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Routery Vigor podporují tři varianty metod mapování portů .

Port redirection - Paket je přesměrován na specifikované lokální PC se specifikovaným číslem portu. Tato metoda se používá, když potřebujete přeložit port na veřejné straně na jiný lokální port.

Open Port - Jako Port Redirection (popsaný výše), ale dovolí vám definovat rozsah portů.

DMZ Host - Tato metoda otevírá kompletně celé PC. Všechny příchozí pakety budou přesměrovány na PC v DMZ. Výjimkou jsou jen pakety přijaté jako odpověď na odchozí požadavky od ostatních lokálních PC nebo příchozí pakety, které odpovídají pravidlům v dalších dvou metodách.

Pokud používáte kombinaci těchto tří metod, tady je struktura priority. tzn. Jestliže pravidlo v jedné metodě je shodné s pravidlem v další metodě, pak je tady striktní pořadí. Pořadí je tímto způsobem:

Port Redirection -? Open Port -? DMZ