Jak změnit systémové hlášky v zařízeních DrayTek Vigor IPPBX

IPPBXSystémové hlášky pro IVR systém a instruují uživatele k dalším akcím.

Např., když vytočí volající špatné číslo klapky, uslyší systémovou hlášku (prompt) ?Zvolili jste neplatné číslo klapky, prosíme, zkuste zadat jiné číslo klapky?. Pokud obdržíte hlasovou zprávu, můžete slyšet systémovou hlášku: ?Máte novou zprávu, pro její poslech stiskněte *, pro další možnosti 9 a pro exit #, apod.
Tento příklad vysvětluje, jak změnit výchozí systémové hlášky na vaše vlastní.

Postup:

1. Připojte telefon přímo do analogového (FXS) portu vašeho Vigor IPPBX.
2. Pro přístup do IVR systému vytočte ****
3. Po vyslechnutí hlášky vytočte 11xx# , tím aktivujete nahrávání systémových hlášek.
4. Pro ukončení nahrání stiskněte #.
5. Pro poslechnutí Vámi nahrané hlášky stiskněte 2.
6. Pokud jste s nahrávkou spokojeni, stiskněte 1 pro její uložení.
7. Pokud nejste s nahrávkou spokojeni, opět vytočte 11xx# a nahrajte hlášku znova.
Pozn.: xx znaky zastupují čísla v rozsahu 01 ~ 40.

Některé důležité systémové hlášky:

1124 //Špatné heslo //Původní hláška: wrong password, goodbye
1125 //Nemáte žádnou zprávu // Původní hláška: sorry, you don't have messages, good bye
1126 //Základní hláška menu // Původní hláška: '0' next ,'1' repeat, '2' delete ,'9' option ,'#' exit
1127 //Hlášky volby menu // Původní hláška: '*' to play, '4' to delete all messages,'#' exit
1128 //Zadání hesla pro hlášku // Původní hláška: please input the password, and enter '#' to finish it
1130 //Máte novou hlasovou zprávu // Původní hláška: You have messages, '*' to play, '9' option ,'#' exit
1133 //Smazání hlasové zprávy // Původní hláška: delete the message, '*' confirm, '#'cancel
1134 //Smazání všech hlasových zpráv // Původní hláška: delete all messages,'*' confirm ,'#' cancel
1136 // Původní hláška: After hear a "beep" tone, you can start recording voice message
1139 // Původní hláška: Not a valid extension, please try again

Příklad:

Oznámení hlasové schránky (Voice Mail greeting) je oznámení, které uživatelé slyší, když chtějí zanechat zprávu volanému. Pokud volaný není dostupný, systém může volanému zanechat zprávu. Volající uslyší hlášku ?Po zaznění tónu zanechte zprávu". Tuto hlášku změníte dle postupu níže:
1. Připojte telefon přímo do FXS portu na Vigor IPPBX.
2. Vytočte **** pro přístup do IVR systému.
3. Po poslechu původní hlášky vytočte 1136# a začněte nahrávat oznámení hlasové  schránky (Voice Mail greeting).
4. Stiskněte # pro ukončení nahrávání.
5. Stiskněte 2 pro poslech nahrávky.
6. Pokud jste spokojeni se svou nahrávkou, stiskněte 1 pro uložení.
7. Pokud nejste spokojeni, vytočte 1136# a začněte znova nahrávat.