Třícestná a vícecestná konference

K čemu slouží třícestná konference?

Třícestná konference umožňuje komunikaci mezi třemi účastníky současně, což je častokrát velice výhodné. Pokročilejší možností je vícecestná konference, vše viz. příklady níže.

1


Podívejme se na následující příklad.
.. Předpokládejme, že vaše kancelář je v Šanghaji a vaše klapka je 201.
.. Alessandro, je obchodník a působí v Římě (Roma). Jeho klapka je 202.
.. Flora, váš designér, působí v Paříži (Paris) a má klapku 204.

Pozn.: Pouze jedno číslo klapky použité ve VigorPhone 350 má oprávnění pozvat další klapky do konferenčního hovoru.

Příklad zřízení třícestné konference

Níže vidíme skutečné LCD panely reprezentující uživatele: Kevin (#201), Alessandro (#202) a Flora (#204).

2

Kevin volá Aleksandrovi. Aleksandrovi se na LCD panelu zobrazí status (Connected? Kevin), viz. obrázek níže. Všimněte si, že LINE 1 je obsazená a svítí červeně.

3


Dále. Kevin požádá Floru (jež žije v Paříži), aby zavolal Aleksandrovi. Proto na Aleksandrově telefonu lze na LCD vidět, že mu volá Flora (Incoming ?Flora). Aleksandrova linka LINE 2 bude obsazena voláním Flory  a LINE 1 je spojena s Kevinem.
4
Alessandro (klapka 202) stiskne tlačítko LINE 2 pro přijetí hovoru od Flory (klapka 204). Na Aleksandrově LCD panelu na telefonu se objeví možnost Conf., což znamená Konferenční hovor. Pokud Alessandro stiskne toto tlačítko Conf., budou všichni 3 účastníci spojení do konferenčního hovoru. LINE 1 a LINE 2 na Aleksandrově LCD panelu budou svítit červeně.

Shrnutí:

1. Použitím obou linek LINE 1 a LINE 2 je podmínkou pro zřízení třícestné konference.
2. LCD na VigorPhone350 zobrazí možnost Conf (Conference call).
3. Stisknutím tlačítka Conf. se zřídí konferenční hovor.

5

Pokud je konferenční hovor spojen LINE 1 a LINE2 svítí červeně.

Příklad vícecestné konference

Později Kevin požádá produkt managera Tima (klapka 205), aby se připojil k diskuzi. Nejdříve Tim zavolá Floru (klapka 204). Na telefonu Flory (LINE2) bude indikován příchozí hovor z klapky 205. LINE 1 je již obsazená hovorem s Aleksandrem. Dále, Flora stiskne LINE 2 pro spojení s Timem (klapka 205). Poté, Flora uvidí možnost volby Conf. na svém telefonu. Stiskem tlačítka Conf. připojí Tima do diskuze. Nyní jsou v konferenčním čtyři lidé.
Pozn.: Pomocí Trunků (SIP Trunk / PSTN Trunk / ISDN Trunk) můžete rovněž zřídit vícecestnou konferenci. Jednoduše vejděte do nastavení VigorIPPBX a ujistěte se, že potřebné klapky mají povoleny potřebné trunky na stránce IPPBX>>Extension page (v části Allow to access these Trunks).