Routery se strukturou Multi-LAN

Nové routery značky DrayTek mají Multi-LAN strukturu. Konkrétně se jedná o série Vigor2830, 2850, 2920 a 3200.

Tyto routery umožňují nastavit 4 různé subnety, zapnout / vypnout na nich DHCP server a namapovat jednotlivé LAN porty či dokonce jednotlivá SSID (wi-fi sítě) do těchto subnetů a to pouze jednoduchým zaškrtnutím! Díky vestavěnému L2 switchi můžete rovněž využít tag VLAN.
Jako příklad si nyní vezměme potřebu řešit rozdělení firemní sítě formou oddělených subnetů. Každá skupina uživatelů tak bude používat jinou síť. Vzhledem k nutnosti využít dvou WAN rozhraní (pro rozložení zátěže a rovněž pro backup připojení k internetu) volíme router DrayTek série Vigor2830 a jako L2 switch model VigorSwitch P2260. VigorSwitch P2260 je propojen síťovým kabelem přes port č. 23 s routerem Vigor2830, kde je použit LAN port č. 4. Viz. Obr. níže.


1

Skupina 0 (VLAN0) ( Personální oddělení):LAN port 4 IP: 192.168.1.0/24
Skupina 1 (VLAN1) ( Finanční oddělení ):    LAN port 4 IP: 192.168.3.0/24
Skupina 2 (VLAN2) ( Obchodní oddělení ):    LAN port 4 IP: 192.168.5.0/24
Skupina 3 (VLAN3 ) ( IT oddělení ):    LAN port 4 IP: 192.168.7.0/24

Nastavení routeru DrayTek Vigor2830:

1. V menu routeru, na stránce LAN >> VLAN Configuration, zaškrtněte volbu Enable, tím povolíte možnost nastavovat jednotlivé VLAN.
2. Pro povolení funkce Tag VLAN a možnost nastavení VLAN ID (VID) pro VLAN0, zaškrtněte Enable a zadejte hodnotu (7) pro VID. Poté zaškrtněte P4 a nastavte LAN1 jako subnet.
3. Pro povolení funkce Tag VLAN a možnost nastavení VLAN ID (VID) pro VLAN1, zaškrtněte Enable a zadejte hodnotu (8) pro VID. Poté zaškrtněte P4 a nastavte LAN2 jako subnet.
4. Pro povolení funkce Tag VLAN a možnost nastavení VLAN ID (VID) pro VLAN2, zaškrtněte Enable a zadejte hodnotu (9) pro VID. Poté zaškrtněte P4 a nastavte LAN3 jako subnet.
5. Pro povolení funkce Tag VLAN a možnost nastavení VLAN ID (VID) pro VLAN3, zaškrtněte Enable a zadejte hodnotu (10) pro VID. Poté zaškrtněte P4 a nastavte LAN4 jako subnet.

2

6. Na stránce LAN >> General Setup, zaškrtněte všechny boxy Status a DHCP v řádcích LAN2, LAN3 a LAN4. Tím povolíte funkci DHCP.
3
Pro podrobné nastavení jednotlivých sítí otevřete konfigurační stránku vždy kliknutím na tlačítko Details Page. Zde nastavte síť podle vašich požadavků, viz. Obr. níže.

4

Nastavení VigorSwitch P2260 :

1. Otevřete stránku VLAN>>Tag-based Group v menu switche.
2. U VLAN Mode nastavte Tag-based a klikněte na Apply.
5
3. Pro přidání nové skupiny VLAN otevřete stránku VLAN>> Tag-based Group. Na nové stránce klikněte na tlačítko Add.

6

4. Na stránce Tag-based VLAN, nastavte VLAN name  (jméno VLAN) (např. na vlan0) a nastavte VID (např. na 7).
Zaškrtněte port uživatele (v části Member) (např. č. 1, 3, 5, 7) pro tuto skupinu VLAN. Rovněž přidejte spojovací port (např. č. 23) opět v části v Member.
7
Uživatelské (Member) porty jsou fyzické porty na switchi. Můžete zde zadat tag (VID aneb značku) pro skupinu VLAN. Stejné porty musí být zaškrtnuty v části Untag (neznačené), kromě spojovacího portu (zde konkrétně kromě portu č. 23).
5. Nyní můžete přidat další VLAN skupiny samozřejmě s odlišným VID.
8
Podrobné nastavení pro VLAN nahoře zahrnuje:
VLAN0 port member: 1,3,5,7,23
VLAN1 port member: 2,4,6,8,23
VLAN2 port member: 9,11,13,15,23
VLAN3 port member: 10,12,14,16,23

6. Otevřete stránku VLAN>>PVID a nastavte přiřazené VID pro každý port.
9
7. Pro propojení jakýchkoli skupin VLAN u tagovaných VLANů, pouze zaškrtněte boxy v části Inter-LAN Routing na stránce LAN >> General Setup v menu routeru Vigor2830. Viz. Následující obrázek. LAN2 a LAN3 jsou propojeny.

10