Spuštění RDP služby přihlášením do Vigor 3900

Remote Desktop Protocol (RDP) je protokol navržen pro bezpečnou komunikaci v síti použitím terminálových služeb Microsoft. Jednoduchou cestou je zřízení spojení mezi routerem a RDP serverem přes jakýkoliv webový prohlížeč.

 

 

1

1. Přihlaste se do routeru Vigor3900.
2. Na stránce System Maintenance >> Access Control klikněte v části HTTPS Allow na Enable, čímž povolíte službu HTTPS. Dále zadejte číslo HTTPS Portu 443.

2

3. Otevřete stránku SSL VPN >> SSL Application a klikněte na záložku RDP a zde vytvořte profil ?Win7?. Zadejte IP adresu, číslo portu, a velikost obrazovky. Poté klikněte na Apply.

3

4. Otevřete stránku User Management >> User Profile a zde vytvořte nový profil ?7788?. Nastavte heslo na: 7788 a v části SSL Application (RDP) vyberte profil Win7. Nyní klikněte na Apply.

4

5. Odhlaste se z menu routeru Vigor3900.
6. Přihlaste se na HTTPS server routeru Vigor3900. Jméno a heslo jsme nastavili na: 7788.

5

7. Objeví se následující okno, viz obrázek. Nyní jednoduše klikněte na odkaz SSL Application.

6

8. V následujícím okně klikněte na Connect pro připojení k Win7 RDP serveru.

7

9. nyní můžete přistupovat do Windows 7 pomocí webového prohlížeče. Všimněte si zprávy dole v okně. TLS zde znamená Transport Layer Security.

8

9

Řešení problémů

Pokud máte na PC instalováno prostředí Java Runtime Environment edice 6 a přitom stále nelze navázat spojení, ujistěte se, že máte zrušeno v Java control panelu ?Use TLS 1.0?, viz obrázek níže. Poté zkuste spojení znova.

10