W-VLAN - Bezdrátové virtuální sítě

 

W-VLAN je zkratkou pro "Wireless Virtual LAN", což znamená, že zařízení podporující tuto vlastnost umožňují provozovat několik bezdrátových sítí, které jsou vzájemně izolované a tudíž se vzájemně neovlivňují.

  Výrobce DrayTek toho času podporuje dvě produktové linie bezdrátových VLAN, které jsou postavené na odlišných provozních principech:  

 

1. Wireless Virtual LAN s ověřením
2. Bezdrátové virtuální sítě Multi SSID

Wireless Virtual LAN s ověřením
Táto filozofie bezdrátových VLAN je výhodná pro aplikace kde klient má schopnost přihlásit se do VLAN uživatelským jménem a heslem, což v praxi jsou to počítačové sítě tj. bezdrátové sítě pro připojení mobilních PC. Naopak tato filozofie není vhodná pro jednoduché klienty, jako jsou WiFi SIP telefon, WiFi STB pro IPTV, a další, kteří nemají podporu pro ověření jménem a heslem. 
Uvedená filozofie bezdrátových VLAN je zastoupená ve výrobcích Vigor2800G / Vigor2800Gi / Vigor2800VG a Vigor2800VGi a také Vigor2910G / Vigor2910Gi / Vigor2910VG a Vigor2910VGi. Tato zařízení poskytují 16 verifikovaných bezdrátových VLAN, ze kterých každá má vlastní nastavení průtoku pro vysílání a příjem, možnost vzájemného izolování klientů uvnitř VLAN, možnost nastavení křížového propojení mezi bezdrátovou a drátovou VLAN případně izolování bezdrátové VLAN od drátové VLAN. Podrobnější informace a popis funkcí autentikovaných bezdrátových VLAN tj. W-VLAN s ověřením.

Wireless Virtual LAN na báze Multi SSID
Táto filozofie bezdrátových VLAN je vhodná právě pro jednoduché klienty, jako jsou WiFi SIP telefon, WiFi STB pro IPTV, a další, kteří nemají podporu pro ověření jménem a heslem. Je postavená na principu Multi SSID. To znamená, že bezdrátový přístupový bod (AP) generuje několik vzájemně izolovaných sítí s rozdílným SSID, pro které poskytuje nezávislé šifrování, kontrolu přístupu a případně i další funkce. 
Uvedená filozofie bezdrátových Multi SSID VLAN je zastoupená ve výrobcích  Vigor2700G / Vigor2700Gi / Vigor2700VG, Vigor2700VGi a dále DualWAN série Vigor2820 a Vigor2930.

Praktické příklady obou typů "bezdrátových virtuálních sítí" jsou zpracované v Partnerské zóně formou školení.