Příklad využití zařízení Comet 1608

V tomto článku se můžete podívat na využití Comet 1608 v konkrétní aplikaci. comet 1608

Příklad číslo 1.

Přenos mezi L2 switchem a IP DSLAM s Comet 1608

Představme si modelovou situaci, že na vzdálenost 5 až 10km (podle typu vedení) potřebujete instalovat IP DSLAM, mate k dispozici pouze metalické vedení a na WAN straně IP DSLAM-u je požadovaná šířka pásma pro uplink více než 45 MBps.

Přesně pro tuto aplikaci (přirozeně i další podobné) můžeme využít mini-terminál Comet 1608, který dokáže přenášet FE (fast ethernet) pomocí 4 páru s rychlostí dat 5,7 Mbps na pár, tedy celkem na 4 páry až 22,8 Mbps. Dále Comet 1608 podporuje funkce L2 bridge a je schopny přenášet data bez latence (bez zpoždění signálu). Pokud tedy zapojíme dva mini-terminály Comet 1608 vedle sebe (celkem 8 párů) mezi L2 switch a IP DISLAM v souladu s normou 802.3ad, dosáhneme požadované rychlosti 45 MBps.

comet1608ap1

 

Příklad číslo 2.

Přenos mezi L2 switchem a IP DSLAM s Comet 1608 s opakovači.

(opakovače uvedené v tomto článku připravujeme k uvedení na trh)

V tomto případě je fyzická vzdálenost mezi L2 switchem a IP DSLAMem přibližně 10 ~ 20 km a požadovaná šířka pásma pro uplink více než 45 MBps. Provozní vzdálenost comety 1608 je asi 3 km na kabelu o poměru 5.7Mbps/0.4mm. Proto 20 km vzdálenost musí být rozdělena do 7 oddílů (6 uzlů na místo opakovače)

Opakovače se používají k prodloužení vzdálenosti, pro přenos dat.

Každý opakovač podporuje 2-páry DSL linky. Celkem je tedy třeba 4 sady opakovačů pro 8 párovou linku. Opakovače mohou byt umístěny do kontejneru s IP67, nebo do kontejneru s IP68. Ten můžeme osadit až čtyřmi opakovači.

Napájení pro opakovače je dodávané přes DSL linky z PFU (Power Fereding Unit ? jednotka dálkového napájení). Jedna PFU může napájet až 8 párů DSL linek současně.

PFU poskytuje napájecí výkon 40 Wattu na každý jeden pár (spolu 8x40W). Teoreticky tedy může být na každý jeden pár až 13 opakovačů, protože každý opakovač spotřebuje jen asi 3Watty. Tím lze dosáhnout vzdálenosti až 39 km.

comet1608ap2

Příklad číslo 3.

Použití pro Mobile Backhaul přes existující SHDSL spojení.

Mini terminál řady Comet od společnosti Tainet umožňují Mobile Backhaul (mobilní řešení pro propojení základnových stanic s páteřní sítí), přes již existující SHDSL spojení a tím snížit náklady na přenos po poslední míli. Zejména ve venkovských oblastech, kde nejsou k dispozici DSLAMy. Mini terminál řady Comet umožňuje EFM bouding se standardem SHDSL.bis a tak dokáže přenášet data pomocí 4 páru s rychlostí dat 5,7 Mbps na pár, což je dohromady až 22,8 Mbps. Dále disponuje ochranu fail-over, která udržuje spojení se sníženou rychlostí v případě, že jeden z párů je přerušen.

1

Příklad číslo 4.

Použití pro Video Surveillance Backhaul

Video Surveillance (je to souhrn síťového hardware a software, který je určen pro přenos a zpracování videa v kamerových systémech) vyžaduje vysokou kapacitu přenosu dat přes kolísající drátové, nebo bezdrátové připojení. Pokud se používá drátové propojení, tak většinou jsou kladeny požadavky na větší vzdálenost a vysokou propustnost streamového toku. Zařízení řady Comet používají SHDSL.bis standard pro propojení s páteřní sítí pro přenos vysoko kapacitního surveillance přenosu po dostupné infrastruktuře. Používá se point-to-point spojení a zařízení Comet umožňují díky ochraně Fail-over zabezpečit přenos dat i když dojde k přerušení jednoho páru linky.

2