Minimální nastavení pro Bridge mód u Scorpio 1400 RL z Factory default profilu.

Bridge mód slouží k vytvoření DSL spojnice mezi dvěma LAN sítěmi. Obě lokality zůstávají ve stejné podsíti a zařízení v síti nevyžadují žádné speciální informace o směrování. V módu Bridge jsou dvě Scorpia 1400 RL nakonfigurována pro připojení k sobě tak, aby mohly poskytovat přenos datových paketů mezi oběma stranami.

 

bridge_mod

 

Příkladové síťové nastavení jednotlivých zařízení: 

Název zařízení

Adresa IP

Maska podsítě

DrayTek Vigor 2710:

192.168.1.1

255.255.255.0

PC1

Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

PC2

Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky

Tainet Scorpio 1400 RL (1)

192.168.1.2

255.255.255.0

Tainet Scorpio 1400 RL (2)

192.168.1.3

255.255.255.0

 

Bridge mód jde nastavit přes terminál, nebo přímo z předního panelu. Význam kláves na předním panelu uvádím v následující tabulce.

Symbol

Význam

?

návrat (ESCAPE), výběr možností v nabídce nastavení

?

vstup (ENTER), výběr možností v nabídce nastavení

?

vpravo

?

vlevo

R/L

vzdálené / místní (Remote / Local) zařízení

HOME

skok na úvodní ?obrazovku?

 

A nyní přejdeme k nastavení bridge modu na zařízeních Scorpio 1400 RL z předního panelu.

 1. Spojte všecky potřebné kabely mezi Scorpio 1400 RL a prostředím a pak zapněte napájení.
 2. Počkejte několik sekund a potom zadejte heslo. V defaultním nastavení je: 14001400. Vybírá se šipkami. Šipkou ? a ? volíte hodnotu a šipkami ? a ? pozici.
 3. Zmáčkněte ? pro vstup do menu. Následně zmáčkněte ? nebo ?až dokud se na LCD neobjeví ?Configuration?. Poté zmáčkněte ? pro vstup do nabídky nastavení. A zde nastavte toto:

  • Tainet Scorpio 1400 RL (1)

            a) ?Configuration==>system==> OpMode? (Bridge),

            b) ?Configuration==> Modem==>Modem Type?(CO ),

            c) ?Configuration==> Modem==> Rate Mode? (Fixed),

            d) ?Configuration==>Interface==> LAN IP Address? (192.168.1.2),

            e) ?Configuration==> Interface==> LAN NetMask? (255.255.255.0),

            f) ?Configuration ==> Interface ==> WAN==> WAN Enable?(Enable),

            g) Nyní se vraťte na začátek menu a najeďte na položku ?Write Config? a nastavte jí na Enable.

            h) Na stejné úrovni menu jako je ?Write config? je i ?Reboot?. ?Reboot? také nastavte na Enable a nechte
                systém restartovat.  • Tainet Scorpio 1400 RL (2)

            a) ?Configuration==>system==> OpMode? (Bridge),

            b) ?Configuration==> Modem==>Modem Type?(CPE ),

            c) ?Configuration==> Modem==> Rate Mode? (Adaptive),

            d) ?Configuration==>Interface==> LAN IP Address? (192.168.1.3),

            e) ?Configuration==> Interface==> LAN NetMask? (255.255.255.0),

            f) ?Configuration ==> Interface ==> WAN==> WAN Enable?(Enable),

            g) Nyní se vraťte na začátek menu a najeďte na položku ?Write Config? a nastavte jí na Enable.

            h) Na stejné úrovni menu jako je ?Write config? je i ?Reboot?. ?Reboot? také nastavte na Enable a nechte
                systém restartovat.

 4.  

 5. Po nastavení obou zařízeních, zápisu konfigurace a restartu si můžete ověřit spojení například pomocí příkazu ping. Otevřete si příkazový řádek a pošlete příkaz ping ?t z PC1 na přidělenou IP adresu PC2. Pokud pingy budou procházet, tak jste vše nastavili správně.